ประวัติความเป็นมาของคูปอง

คูปองเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป เป็นแผนการตลาดที่ยังใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้และยังใช้ได้ผลอยู่โดยมีแนวคิดคือการให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีอำนาจในการซื้อมากขึ้น และมอบความสุขในรูปแบบของการได้รับของฟรี นอกจากนี้ยังใช้ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้อีกด้วย โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มจะซื้อสินค้าที่พวกเขามีคูปองลดราคาแม้ว่าจะยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้หรือไม่อยู่ในรายการของที่ต้องซื้อตั้งแต่แรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคูปองใกล้หมดอายุการใช้งาน สำหรับการคิดค้นคูปอง โคคาโคล่าเป็นบริษัทแรกที่ออกคูปองใบแรกขึ้นมา โดยแจกให้กับผู้บริโภคทั่วไปได้เอามาแลกเป็นน้ำโค้กฟรี 1 แก้ว ซึ่งแลกที่ไหนก็ได้ที่มีหัวจ่ายของบริษัท ซึ่งวิธีการนี้ทำให้โค้กเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในหมู่ผู้บริโภคแล้วตัวแทนจำหน่าย ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญของบริษัทอย่างมาก เพราะในตอนนั้นบริษัทเพิ่งก่อตั้งได้ปีเดียว และจากที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในช่วงปี 1894 – 1913 ประชากร 1 ใน 9 ของอเมริกาล้วยเคยได้ดื่มโค้กฟรีกันมาแล้ว รวมเป็นจำนวนกว่า 8,500,000 ขวด และทำสถิติวางจำหน่ายครบทุกรัฐในปี 1895 จากคูปองในวันนั้น ได้กลายเป็นรากฐานของการทำการตลาดด้วยการอัดฉีดโปรโมชั่นแบบที่แตกต่างกันออกไปอีกมากมายหลายประเภท ซึ่งจะถือได้ว่าคูปองเป็นต้นแบบของการใช้หลักจิตวิทยามาทำการตลาดก็คงได้ และการทำโปรโมชั่นกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดชิ้นหลักๆชิ้นหนึ่งไปแล้ว